Europska unija
"Zajedno do fondova EU"

Umjetnost čitanja

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost udruge Arteco Pavletić

Naziv projekta

Umjetnost čitanja

Nositelj projekta

Partner projekta

Info

O projektu "Umjetnost čitanja"

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Cilj projekta “Umjetnost čitanja” je podizanje razine svijesti o važnosti kulture čitanja dostupnošću materijala i aktivnosti za poticanje čitanja i čitalačkih kompetencija u cilju prevencije socijalne isključenosti djece i mladih, osoba s invaliditetom i osoba starijih od 55 godina. Svrha projekta je omogućiti pripadnicima navedenih ciljanih skupina s ruralnih područja Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije aktivnosti koje će doprinijeti jačanju njihovih čitalačkih kompetencija.

Većina aktivnosti će se održavali u Brodsko-posavskoj županiji koja je prema raspodjeli svrstana u I. skupinu razvijenosti jedinica područne samouprave. Navedeno područje je dominantno ruralno, loše prometno povezano, stanovništvo je nižeg stupnja obrazovanja od stanovništva u gradovima te knjige i drugi materijali nisu dovoljno dostupni. Posebno se to negativno odražava na djecu i mlade koji u svojim obiteljima nemaju mogućnost steći naviku čitanja i razvijanja kritičkog mišljenja i analize te stjecanja i jačanja čitalačkih kompetencija dok većina ima negativan pristup prema čitanju lektire kroz formalno obrazovanje te to smatra kaznom što nikako ne doprinosi povećanju interesa za čitanje.

Osobe s invaliditetom, s posebnim fokusom na gluhe i nagluhe osobe, imaju poteškoće s dostupnošću adekvatnih materijala za čitanje te aktivnosti koje bi bile prilagođene njihovim sposobnostima što izravno utječe i na smanjenje mogućnosti za uključenje u društvo te socijalno uključivanje. Osobe starije od 55 godina, kojih ima puno na području Brodsko-posavske županije također su u velikoj opasnosti od socijalne isključenosti obzirom na limitiran broj aktivnosti koje se tijekom godine nude u ruralnim područjima adekvatne za njihovu dob i interese. Navedena doprinosi zaključku da na području Brodsko-posavske županije koja je iznimno ruralna, i dalje s jasno vidljivim utjecajem ratnih razaranja, postoji veliki rizik od socijalne isključenosti te limitirane mogućnosti za djecu i mlade u pogledu poticanja daljnjeg obrazovanja čemu značajno doprinosi kultura čitanja te čitalačke kompetencije. Posebno je navedeno izraženo kod djece i mladih, osoba s invaliditetom te osoba starijih od 55 godina te su zato oni ciljane skupine ovog projekta.

Projektom je predviđeno 60 dana radionica provedenih kroz 12 programa koje su izravno povezane s ciljem projekta te su prepoznate potrebe za neformalnim oblicima učenja kao idealnom obliku za podizanje svijesti o važnosti čitanja te jačanju čitalačkih kompetencija navedenih triju ciljanih skupina. Uz navedene aktivnosti koje će biti provedene kroz element 1, kroz element 2 su predviđena dva okrugla stola čiji je cilj isticanje važnosti čitalačke pismenosti i čitalačkih kompetencija za osobe s invaliditetom, djecu i mlade te važnost neformalnog učenja u tom procesu. Kroz radionice, predstavljanja i druge oblike neformalnih druženja i učenja pripadnici ciljanih skupina interaktivno će sudjelovati te stjecati nove i osnaživati postojeće čitalačke kompetencije te svoje znanje o kulturi i umjetnosti.

NOSITELJ PROJEKTA:

Udruga Arteco Pavletić djeluje na području Brodsko-posavske županije, gdje je u selu Malino u općini Oriovac izgradila stalni tematski park „Tematski park Pavletić“ kao trajnu izložbu u prostoru te na tom mjestu provodi umjetničke radionice s posebnim fokusom na mlade. Kroz svoje aktivnosti rada u ruralnim zajednicama, udruga posebno radi s mladima i nezaposlenima koji imaju priliku steći i unaprijediti svoje kompetencije i vještine kroz kreativno umjetničko izražavanje.

PARTNER PROJEKTA:

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška je dragovoljna socijalno-humanitarna, kulturno-prosvjetna i rekreativna nestranačka i neprofitna organizacija koja okuplja sve osobe oštećenog sluha kao i roditelje gluhe djece i mladih u svrhu promicanja svih aspekata kvalitetnijeg života takvih osoba te u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa.

FINANCIRANJE PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta je 460.320,00 kuna.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.
Projekt je sufinancirala i Republika Hrvatska iz državnog proračuna, Ministarstvo kulture i medija, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Europska unija 85% (391.272,00 kuna)
Državni proračun 15% (69.048,00 kuna)

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

12 mjeseci, od 05.07.2022. do 05.07.2023.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Zoran Pavletić, predsjednik udruge Arteco Pavletić
+385 97 767 0976
arteco.sb@gmail.com
www.arteco.sb

Kalendar projekta

  • Potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte sufinancirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2022 za projekt Umjetnost čitanja – početak provedbe projekta.

Fotogalerija

Novosti i događanja u projektu

Početak provedbe projekta “Umjetnost čitanja”

Dragi čitatelji i prijatelji, sa zadovoljstvom predstavljamo najnoviji projekt Udruge Arteco Pavletić “UMJETNOST ČITANJA” (UP.02.1.1.15.0021). Predsjednik udruge, g. Zoran Pavletić potpisao je 5. srpnja 2022. u Zagrebu Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, zajedno s Ministarstvom kulture i medija te s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. …

Pročitaj više »