Umjetnost čitanja

PROJEKT EU FONDOVA

Nositelj projekta

Partner projekta

Umjetnost čitanja UP.02.1.1.15.0021

KRATKI OPIS PROJEKTA

Ukratko o projektu

Cilj projekta “Umjetnost čitanja” je podizanje razine svijesti o važnosti kulture čitanja dostupnošću materijala i aktivnosti za poticanje čitanja i čitalačkih kompetencija u cilju prevencije socijalne isključenosti osoba mlađih od 25 godina, osoba starijih od 54 godine, osoba s invaliditetom (s posebnim naglaskom na gluhe i nagluhe osobe) te pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina. Svrha projekta je omogućiti pripadnicima navedenih ciljanih skupina s ruralnih područja Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije aktivnosti koje će doprinijeti jačanju njihovih čitalačkih kompetencija.

Većina aktivnosti će se održavali u Brodsko-posavskoj županiji koja je prema raspodjeli svrstana u I. skupinu razvijenosti jedinica područne samouprave. Navedeno područje je dominantno ruralno, loše prometno povezano, stanovništvo je nižeg stupnja obrazovanja od stanovništva u gradovima te knjige i drugi materijali nisu dovoljno dostupni. Posebno se to negativno odražava na djecu i mlade koji u svojim obiteljima nemaju mogućnost steći naviku čitanja i razvijanja kritičkog mišljenja i analize te stjecanja i jačanja čitalačkih kompetencija dok većina ima negativan pristup prema čitanju lektire kroz formalno obrazovanje te to smatra kaznom što nikako ne doprinosi povećanju interesa za čitanje.

Osobe s invaliditetom, s posebnim fokusom na gluhe i nagluhe osobe, imaju poteškoće s dostupnošću adekvatnih materijala za čitanje te aktivnosti koje bi bile prilagođene njihovim sposobnostima što izravno utječe i na smanjenje mogućnosti za uključenje u društvo te socijalno uključivanje. Osobe starije od 54 godine, kojih ima puno na području Brodsko-posavske županije također su u velikoj opasnosti od socijalne isključenosti obzirom na limitiran broj aktivnosti koje se tijekom godine nude u ruralnim područjima adekvatne za njihovu dob i interese. Navedena doprinosi zaključku da na području Brodsko-posavske županije koja je iznimno ruralna, i dalje s jasno vidljivim utjecajem ratnih razaranja, postoji veliki rizik od socijalne isključenosti te limitirane mogućnosti za djecu i mlade u pogledu poticanja daljnjeg obrazovanja čemu značajno doprinosi kultura čitanja te čitalačke kompetencije. Posebno je navedeno izraženo kod mlađih od 25 godina, osoba s invaliditetom te osoba starijih od 54 godine i pripadnika romske i drugih nacionalnih manjina te su zato oni ciljane skupine ovog projekta.

Projektom je predviđeno 60 dana radionica provedenih kroz 12 programa koje su izravno povezane s ciljem projekta te su prepoznate potrebe za neformalnim oblicima učenja kao idealnom obliku za podizanje svijesti o važnosti čitanja te jačanju čitalačkih kompetencija navedenih triju ciljanih skupina. Uz navedene aktivnosti koje će biti provedene kroz element 1, kroz element 2 su predviđena dva okrugla stola čiji je cilj isticanje važnosti čitalačke pismenosti i čitalačkih kompetencija za osobe s invaliditetom, djecu i mlade te važnost neformalnog učenja u tom procesu. Kroz radionice, predstavljanja i druge oblike neformalnih druženja i učenja pripadnici ciljanih skupina interaktivno će sudjelovati te stjecati nove i osnaživati postojeće čitalačke kompetencije te svoje znanje o kulturi i umjetnosti.

Ciljane skupine

 • Mlađi od 25 godina
 • Stariji od 54 godine
 • Osobe s invaliditetom (s posebnim naglaskom na gluhe i nagluhe osobe)
 • Pripadnici romske i drugih nacionalnih manjina

Nositelj projekta

Udruga Arteco Pavletić djeluje na području Brodsko-posavske županije, gdje je u selu Malino u općini Oriovac izgradila stalni tematski park „Tematski park Pavletić“ kao trajnu izložbu u prostoru te na tom mjestu provodi umjetničke radionice s posebnim fokusom na mlade. Kroz svoje aktivnosti rada u ruralnim zajednicama, udruga posebno radi s mladima i nezaposlenima koji imaju priliku steći i unaprijediti svoje kompetencije i vještine kroz kreativno umjetničko izražavanje.

Partner projekta

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška je dragovoljna socijalno-humanitarna, kulturno-prosvjetna i rekreativna nestranačka i neprofitna organizacija koja okuplja sve osobe oštećenog sluha kao i roditelje gluhe djece i mladih u svrhu promicanja svih aspekata kvalitetnijeg života takvih osoba te u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa.

Posrednička tijela projekta

POSREDNIČKO TIJELO PRVE RAZINE:
Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske

POSREDNIČKO TIJELO DRUGE RAZINE:
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Umjetnost čitanja” Arteco je potpisao 05.07.2022.

Financiranje projekta

Ukupna vrijednost projekta je 460.320,00 kuna.

EU iz Europskog socijalnog fonda sufinancira 85% (391.272,00 kuna).
RH iz Državnog proračuna sufinancira 15% (69.048,00 kuna).

Projekt je sufinanciran u sklopu Operativnog programa Europskog socijalnog fonda “Učinkoviti ljudski potencijali”, za Operativno razdoblje 2014. – 2020.

Razdbolje projekta

Projekt se provodi u razdoblju od 12 mjeseci, od 05.07.2022. – 05.07.2023.

Područje projekta

Projekt se provodi na području Brodsko-posavske županije i Požeško-slavonske županije.

Kontakt osoba za više informacija

KRISTIJAN VRLAZIĆ
Voditelj projekta
+385 95 5278 643
arteco.kristijan@gmail.com

Umjetnost čitanja UP.02.1.1.15.0021

KALENDAR DOGAĐANJA

05.07.2022.

Početak provedbe projekta Europske unije “UMJETNOST ČITANJA” UP.02.1.1.15.0021 potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte sufinancirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2022. 

22.07.2022.

Održana Uvodna konferencija projekta “Umjetnost čitanja”.

22.07.2022.

Održan 1. partnerski sastanak Udruge Arteco Pavletić i Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška u sklopu projekta “Umjetnost čitanja”.

Započeo program za OSOBE STARIJE OD 54 GODINE: “Motiv Slavonije u književnosti”
 1. RADIONICA, utorak 16.08.2022., od 18:00 do 20:00, u Čaglinu – Antun Gustav Matoš
 2. RADIONICA, utorak 16.08.2022., od 20:00 do 22:00, u Čaglinu – Dragutin Tadijanović
 3. RADIONICA, ponedjeljak 22.08.2022., od 18:00 do 20:00, u Čaglinu – Josip Kozarac i Ivan Kozarac
 4. RADIONICA, ponedjeljak 22.08.2022., od 20:00 do 22:00, u Čaglinu – Dobriša Cesarić
 5. RADIONICA, utorak 30.08.2022., 18:00 do 20:00, u Čaglinu – Miro Gavran
Završio program za OSOBE STARIJE OD 54 GODINE: “Motiv Slavonije u književnosti”

Započeo program za OSOBE MLAĐE OD 25 GODINA: “Mjesec dječje knjige”

 1. RADIONICA, srijeda 07.09.2022., od 13:00 do 15:00, u Požegi – Hrvoje Hitrec
 2. RADIONICA, srijeda 07.09.2022., od 15:00 do 17:00, u Požegi – Sunčana Škrinjarić
 3. RADIONICA, srijeda 21.09.2022., od 13:00 do 15:00, u Požegi – Vesna Parun
 4. RADIONICA, srijeda 21.09.2022., od 15:00 do 17:00, u Požegi – Frances Hodgson Burnett


Završio program za OSOBE MLAĐE OD 25 GODINA: “Mjesec dječje knjige”

———-

Započeo program za OSOBE S INVALIDITETOM: “Književni klub”

 1. RADIONICA, utorak 27.09.2022., od 13:00 do 15:00, u Novoj Gradiški – Proza

Započeo program za OSOBE STARIJE OD 54 GODINE: “Mjesec pjesništva”

 1. RADIONICA, srijeda 12.10.2022., od 10:00 do 12:00, u Malinu – Tin Ujević
 2. RADIONICA, srijeda 12.10.2022., od 12:00 do 14:00, u Malinu – Antun Branko Šimić

Započeo program za OSOBE MLAĐE OD 25 GODINA: “Mjesec putopisa”

 1. RADIONICA, srijeda 26.10.2022., od 10:00 do 12:00, u Slavonskom Brodu – Davor Rostuhar
 2. RADIONICA, srijeda 26.10.2022., od 12:00 do 14:00, u Slavonskom Brodu – Jasen Boko

Nastavak programa za OSOBE S INVALIDITETOM: “Književni klub”

 1. RADIONICA, srijeda 26.10.2022., od 10:00 do 12:00, u Novoj Gradiški – Poezija
 2. RADIONICA, srijeda 26.10.2022., od 12:00 do 14:00, u Novoj Gradiški – Motivi Slavonije u književnosti

Nastavak programa za OSOBE MLAĐE OD 25 GODINA: “Mjesec putopisa”

 1. RADIONICA, srijeda 09.11.2022., od 10:00 do 12:00, u Slavonskom Brodu – Riana Petanjek
 2. RADIONICA, srijeda 09.11.2022., od 12:00 do 14:00, u Slavonskom Brodu – Tomislav Perko

Završio program za OSOBE MLAĐE OD 25 GODINA: “Mjesec putopisa”

Nastavak programa za OSOBE S INVALIDITETOM: “Književni klub”

 1. RADIONICA, srijeda 09.11.2022., od 10:00 do 12:00, u Novoj Gradiški – Putopisi
 2. RADIONICA, srijeda 09.11.2022., od 12:00 do 14:00, u Novoj Gradiški – Žene u književnosti

Započeo program za OSOBE MLAĐE OD 25 GODINA: “Mjesec Ivane Brlić Mažuranić”

 1. RADIONICA, srijeda 23.11.2022., od 10:00 do 12:00, u Slavonskom Brodu – Čudnovate zgode šegrta Hlapića
 2. RADIONICA, srijeda 23.11.2022., od 12:00 do 14:00, u Slavonskom Brodu – Priče iz davnina 1. dio

Nastavak programa za OSOBE S INVALIDITETOM: “Književni klub”

 1. RADIONICA, srijeda 23.11.2022., od 10:00 do 12:00, u Novoj Gradiški – Ivana Brlić Mažuranić
 2. RADIONICA, srijeda 23.11.2022., od 12:00 do 14:00, u Novoj Gradiški – Hrvatska knjiga

Nastavak programa za OSOBE S INVALIDITETOM: “Književni klub”

 1. RADIONICA, srijeda 07.12.2022., od 10:00 do 12:00, u Novoj Gradiški – Harry Potter

Završio program za OSOBE S INVALIDITETOM: “Književni klub”

Nastavak programa za OSOBE MLAĐE OD 25 GODINA: “Mjesec Ivane Brlić Mažuranić”

 1. RADIONICA, srijeda 07.12.2022., od 10:00 do 12:00, u Slavonskom Brodu – Priče iz davnina 2. dio
 2. RADIONICA, srijeda 07.12.2022., od 12:00 do 14:00, u Slavonskom Brodu – Pjesme

Završio program za OSOBE MLAĐE OD 25 GODINA: “Mjesec Ivane Brlić Mažuranić”

Nastavak programa za OSOBE STARIJE OD 54 GODINE: “Mjesec pjesništva”

 1. RADIONICA, srijeda 19.12.2022., od 09:00 do 11:00, u Malinu – Lana Derkač
 2. RADIONICA, srijeda 19.12.2022., od 11:00 do 13:00, u Malinu – Monika Herceg
 3. RADIONICA, srijeda 19.12.2022., od 13:00 do 15:00, u Malinu – Olja Savičević Ivančević

Završio program za OSOBE STARIJE OD 54 GODINE: “Mjesec pjesništva”

02.01.2023., ponedjeljak, u Malinu

Održan 2. partnerski sastanak Udruge Arteco Pavletić i Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška u sklopu projekta “Umjetnost čitanja”.

02.01.2023., ponedjeljak, u Malinu

Održan 1. okrugli stol u sklopu projekta „Umjetnost čitanja“.

Održan program za OSOBE MLAĐE OD 25 GODINA: “Mjesec žena u književnosti”

 1. RADIONICA, srijeda 11.01.2023., od 10:00 do 12:00, u Slavonskom Brodu – Margaret Atwood
 2. RADIONICA, srijeda 11.01.2023., od 12:00 do 14:00, u Slavonskom Brodu – Jane Austen
 3. RADIONICA, srijeda 25.01.2023., od 10:00 do 12:00, u Slavonskom Brodu – Slavenka Drakulić
 4. RADIONICA, srijeda 25.01.2023., od 12:00 do 14:00, u Slavonskom Brodu – Seray Sahiner

 

Započeo program za OSOBE S INVALIDITETOM: “Učionica znakovanja”

 1. RADIONICA, utorak 24.01.2023., od 10:00 do 12:00, u Novoj Gradiški – Upoznavanje sa znakovnim jezikom

Održan program za OSOBE MLAĐE OD 25 GODINA: “Mjesec hrvatske knjige”

 1. RADIONICA, srijeda 01.02.2023., od 10:00 do 12:00, u Slavonskom Brodu – Miro Gavran
 2. RADIONICA, srijeda 01.02.2023., od 12:00 do 14:00, u Slavonskom Brodu – Tomislav Perko
 3. RADIONICA, srijeda 15.02.2023., od 10:00 do 12:00, u Slavonskom Brodu – Julijana Adamović
 4. RADIONICA, srijeda 15.02.2023., od 12:00 do 14:00, u Slavonskom Brodu – Pavao Pavličić

 

Nastavak programa za OSOBE S INVALIDITETOM: “Učionica znakovanja”

       2. RADIONICA, utorak 21.02.2023., od 10:00 do 12:00, u Novoj Gradiški – Upoznavanje s gluhoćom

Održan program za OSOBE MLAĐE OD 25 GODINA: “Mjesec krimića”

 1. RADIONICA, srijeda 01.03.2023., od 08:00 do 10:00, u Novoj Gradiški – Agatha Christie
 2. RADIONICA, srijeda 01.03.2023., od 10:00 do 12:00, u Novoj Gradiški – Pavao Pavličić
 3. RADIONICA, srijeda 15.03.2023., od 08:00 do 10:00, u Novoj Gradiški – Goran Tribuson
 4. RADIONICA, srijeda 15.03.2023., od 10:00 do 12:00, u Novoj Gradiški – Stephen King
 5. RADIONICA, srijeda 15.03.2023., od 12:00 do 14:00, u Novoj Gradiški – Jo Nesbo

 

Nastavak programa za OSOBE S INVALIDITETOM: “Učionica znakovanja”

       3. RADIONICA, utorak 21.03.2023., od 10:00 do 12:00, u Novoj Gradiški – Učenje dvoručne i jednoručne abecede

29.03.2023, srijeda, u Novoj Gradiški

Održan 3. partnerski sastanak udruge Arteco Pavletić i Udruge gluhih i nagluhih Nova Gradiška u sklopu projekta “Umjetnost čitanja”.

Započeo program za OSOBE MLAĐE OD 25 GODINA: “Mjesec Harry Pottera”

1. RADIONICA, petak 07.04.2023., od 08:00 sati do 10:00 sati, u Novoj Gradiški – Harry Potter i kamen mudraca

2. RADIONICA, petak 07.04.2023., od 10:00 sati do 12:00 sati, u Novoj Gradiški – Harry Potter i odaja tajni

Nastavak programa za OSOBE S INVALIDITETOM: “Učionica znakovanja”

4. RADIONICA, srijeda 12.04.2023., od 10:00 sati do 12:00 sati, u Novoj Gradiški – Oblikotvorna obilježja hrvatskog znakovnog jezika

5. RADIONICA, srijeda 12.04.2023., od 12:00 sati do 14:00 sati, u Novoj Gradiški – Brojevi i vrijeme te godišnja doba i dani u tjednu

Nastavak i završetak programa za OSOBE MLAĐE OD 25 GODINE: “Mjesec Harry Pottera”

3. RADIONICA, srijeda 03.05.2023., od 08:00 sati do 10:00 sati, u Novoj Gradiški – Harry Potter i zatočenik Azkabana 

4. RADIONICA, srijeda 03.05.2023., od 10:00 sati do 12:00 sati, u Novoj Gradiški – Harry Potter i plameni pehar

5. RADIONICA, srijeda 03.05.2023., od 12:00 sati do 14:00 sati, u Novoj Gradiški – Harry Potter i Red feniksa

Nastavak programa za OSOBE S INVALIDITETOM: “Učionica znakovanja”

6. RADIONICA, srijeda 10.05.2023., od 10:00 sati do 12:00 sati, u Novoj Gradiški – Zamjenice i članovi obitelji te osobine ličnosti i snalaženje u prostoru

7. RADIONICA, srijeda 10.05.2023., od 12:00 sati do 14:00 sati, u Novoj Gradiški – Biljke i životinje te boje i moda

Početak programa za PRIPADNIKE NACIONALNIH MANJINA: “Mjesec književnosti nacionalnih manjina”

1. RADIONICA, četvrtak 01.06.2023., od 10:00 sati do 12:00 sati, u Slavonskom Brodu – Bogdan-Igor Antonyč (ukrajinska nacionalna manjina)

2. RADIONICA, četvrtak 01.06.2023., od 12:00 sati do 14:00 sati, u Slavonskom Brodu – Kateryna Kalytko (ukrajinska nacionalna manjina)

02.06.2023., petak, u Malinu

Održan “Okrugli stol 2”, projekta “Umjetnost čitanja”, UP.02.1.1.15.0021.

Nastavak i okončanje programa za OSOBE S INVALIDITETOM “Učionica znakovanja”

8. RADIONICA, utorak 06.06.2023., od 10:00 sati do 12:00 sati, u Novoj Gradiški – Osnove znakovnog jezika u svakidašnjem životu

14.06.2023., srijeda, u Novoj Gradiški

Održan “Partnerski sastanak 4”, projekta “Umjetnost čitanja”, UP.02.1.1.15.0021.

Nastavak i okončanje programa za PRIPADNIKE NACIONALNIH MANJINA: “Mjesec književnosti nacionalnih manjina”

3. RADIONICA, srijeda 28.06.2023., od 10:00 sati do 12:00 sati, u Malinu – Karel Čapek (češka nacionalna manjina)

4. RADIONICA, srijeda 28.06.2023., od 12:00 sati do 14:00 sati, u Malinu – Petr Hruška (češka nacionalna manjina)

28.06.2023., srijeda, u Malinu

Održana “Završna konferencija”, projekta “Umjetnost čitanja”, UP.02.1.1.15.0021.

05.07.2023.

Završetak programa “Umjetnost čitanja”, UP.02.1.1.15.0021.