Ljudi su snaga svake organizacije!

UPOZNAJTE NAŠ TIM

Zoran Pavletić

EU Project Manager

ŠKOLOVANJE NA POSLOVNOM UČILIŠTU EXPERTA

VODITELJ PROJEKATA EU FONDOVA

Osnivač i Predsjednik udruge, umjetnički voditelj, autor skulptura Tematskog parka Pavletić i kreator ideja i planova za razvoj udruge. Zagovornik je ideje društvenog poduzetništva, te je tako Arteco prvo društveno poduzeće u Brodsko-posavskoj županiji. Snažno zagovara razvoj i promociju amaterskog likovnog stvaralaštva te je osmislio koncepciju uključivanja marginaliziranih članova društva u izradi skulptura od eko materijala i tako doprinosi većoj inkluziji u lokalnoj zajednici.

VJEŠTINE: Upravljanje projektima (od pisanja, realizacije do izvještavanja), upravljanje ljudskih resursima, koordinacija volonterskog rada, organizacija i provedba edukativnih i praktičnih radionica, osmišljavanje i izgradnja skulptura, održivi razvoj, eko gradnja, zaštita okoliša i zaštita prirode kroz umjetnost, razvoj Land Arta u Hrvatskoj, razvoj društvenog poduzetništva i zelenog društvenog poduzetništva, rad sa mladima i rad sa socijalno isključenim osobama, samouki umjetnik, slikar i kipar te začetnik eko gradnje skulptura od piljevine i od vinove loze.

Ljiljana Semkiv

EU Project Manager

ŠKOLOVANJE NA POSLOVNOM UČILIŠTU EXPERTA

VODITELJICA PROJEKATA EU FONDOVA

Aktivna članica udruge koja doprinosi istoj svojim dugogodišnjem iskustvom u radu s mladima te u pripremi i provedbi nacionalnih i Eu projekata.

VJEŠTINE: Upravljanje projektima (od pisanja, realizacije do izvještavanja), organizacija i provedba edukativnih i praktičnih radionica, administracija, održivi razvoj, zaštita okoliša, razvoj društvenog poduzetništva, rad sa mladima i rad sa socijalno isključenim osobama.

Zdravko Pavletić

Koordinator projekata EU fondova

Jedan od osnivača Arteca te kao pravedna, savjesna i mirna osoba obavlja poslove koordinatora Europskih projekata u sklopu programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti. Izvrsno poznaje dva strana jezika, Njemački i Engleski jezik što doprinosi jezičnoj interakciji između volontera i Arteca. Kako bi znanje upotpunio s praksom sudjelovao je na Cipru, na „Tosca volunteering“ obuci kojoj je bio cilj podržati i izgraditi kapacitete organizacija te kako bi se osigurala kvaliteta i učinak u projektima.

VJEŠTINE:  Youthworker, zaštita okoliša i eko gradnja, koordinacija volonterskog rada, organizacija i provedba edukativnih i praktičnih radionica, organizacija javnih događanja i manifestacija, razvoj Land Art-a u Hrvatskoj.

 

Zdenko Pavletić

Youthworker i koordinator tematskog parka

Jedan od osnivača udruge. Izrađuje i prezentira ekološke umjetničke skulpture Arteca, a ujedno i brine o uređenju Tematskog parka Pavletić uz promociju održivog razvoja i zaštite prirode kroz umjetnost. Veliku ljubav gaji prema gastronomiji te su mu jela prožeta svježinom i raznolikošću, koje uzgaja u vlastitom vrtu uz pomoć volontera ESS-a, a njegova jela svojim ukusom mogu stvoriti pravu gozbu. Svoje znanje prenosi neformalnim i informalnim učenjem na mladu populaciju lokalne sredine, mladih u sklopu programa Erasmus+ i volontera Europskih snaga solidarnosti te svaku osobu koja iskazuje naklonost kulturi, umjetnosti, ekologiji i gastronomiji.

VJEŠTINE: prezentacije skulptura, održivi razvoj, eko gradnja, zaštita okoliša, zaštita prirode kroz umjetnost, gastronomija.

Marinko Pavletić

Youthworker i koordinator tematskog parka

Marinko kao jedan od osnivača i Dopredsjednik udruge aktivno sudjeluje u svim poslovima udruge ponajviše u osmišljavanju, uređenju i izgradnji Tematskog parka Pavletić. Pridonosi udruzi i u realizaciji Europskih projekata u sklopu programa Erasmus+ i Europskih snaga solidarnosti. Vrlo dobro poznaje Engleski jezik što doprinosi jako dobroj suradnji s volonterima u obavljanju zadataka, osiguranja kvalitetne provedbe i ispunjenju ciljeva projekata.

VJEŠTINE: Izgradnja skulptura, zaštita okoliša, održivi razvoj i eko gradnja, koordinacija volonterskog rada, organizacija i provedba edukativnih i praktičnih radionica, organizacija javnih događanja i manifestacija, razvoj Land Art-a u Hrvatskoj.

Danijel Pavletić

Likvidator udruge i mentor europskih volontera

Jedan od osnivača udruge, likvidator udruge i mentor europskih volontera. Pouzdano brine o uređenju Tematskog parka Pavletić, promovira održivi razvoj i zaštitu prirode kroz umjetnost sudjelujući kao koautor u izgradnji skulptura od vinove loze koji su prepoznatljivost Arteca. Svoje znanje prenosi neformalnim i informalnim učenjem na mladu populaciju lokalne sredine, mlade u sklopu programa Erasmus+ i volontera  Europskih snaga solidarnosti i svaku osobu koja iskazuje naklonost kulturi, umjetnosti i ekologiji.

VJEŠTINE: Izgradnja skulptura, zaštita okoliša, održivi razvoj, ekološko vrtlarstvo, eko gradnja, razvoj Land Art-a u Hrvatskoj.  

Danijela Beretin

Stručna suradnica

MAGISTRICA STRUKE VINOGRADARSTVA I VINARSTVA

22 godine radnog iskustva u udrugama na području Vukovarsko-srijemske, Osječko-baranjske i Požeško-slavonske županije. Radila je najviše s djecom i mladima na poticanju aktivnog građanstva, volonterstva, interkulturalne razmjene i učenja te zaštite okoliša i održivog razvoja zajednice. Od 2014. godine  aktivno radi s međunarodnim volonterima kroz europske projekte. 

VJEŠTINE: upravljanje projektima (od pisanja, realizacije do izvještavanja); koordinacija volonterskog rada; organizacija i provedba edukativnih i praktičnih radionica na gore navedene teme (ali i brojne druge); organizacija javnih događanja i manifestacija…  Vrlo zainteresirana za ekološko vrtlarstvo, prirodnu gradnju, životne stilove “uradi sam” i stvaranje “nula otpada”, kuhanje (s naglaskom na jela iz različitih zemalja) te razvoj društvenoga poduzetništva i financijsku održivost. 

Ines Logarušić

Administrativno financijska djelatnica

Sveučilište u Slavonskom Brodu

struč.spec.oec.

bacc.admin.publ.

Sveučilište J.J.Strossmayera, Pravni fakultet Osijek

VJEŠTINE: Poznavanje hrvatskog zakonodavstva, financije, menadžment, krizni menadžment, marketing strategije, poslovna etika i društvena odgovornost, rad s mladima,  humanitarne akcije i događaji.

Kristijan Vrlazić

Voditelj EU projekata

Student Pravnog fakulteta u Zagrebu

Tijekom studija Kristijan je stekao sveobuhvatno radno iskustvo u raznovrsnim poljima. Humanitarnom djelatnošću bavio se radom u Uredu UNICEF-a u Hrvatskoj te u  hrvatskom Amnesty International-u. Volontirao je Veleposlanstvu Kraljevine Belgije u Zagrebu, a organizirao je i više humanitarnih koncerata, svečanosti i  događanja. Svoje vještine stekao je i izbrusio radom u više domaćih i stranih privatnih tvrtki. S udrugom Arteco prethodno je surađivao kao voditelj radionice „Digitalna umjetnost“ u sklopu EU projekta „Klikom do kulture i umjetnost za mlade“.

VJEŠTINE: Poznavanje više stranih jezika i prevođenje, književno/novinarsko/akademsko pisanje, digitalni marketing, digitalni video i foto dizajn, web dizajn, predavanja i instrukcije, administrativne vještine u javnom i privatnom sektoru, fundraising itd. U slobodno vrijeme, Kristijan se bavi sportom, glazbom i književnošću te produbljivanjem svojih interesa u području društveno-humanističkih znanosti i njihove sinergije s poljem poduzetništva i IT industrije u svrhu poticanja zelenog, održivog razvoja.

Udruga Arteco

Mi smo ARTECO kao ART i EKO, organizacija smo civilnog društva nastala  s ciljem promicanja spoja ekologije i umjetnosti.  S nadahnućem jedinstvenog stvaralaštva izrade skulptura od odbačenog drveta    stvaramo novu vrijednost i udahnjujemo mu  novi život.

 Razvojem udruge, došlo je  do proširenja ciljeva i djelatnosti  te nam je sada temeljno obilježje udruge društveno poduzetništvo čiji koncept razvijamo i širimo a kao takvi prvi smo na području Brodsko -posavske županije.

 Područje djelovanja udruge su socijalno isključeni, nezaposleni članovi društva osobito mlada populacija kojima kroz društveno poduzetničke i umjetničke aktivnosti pružamo neformalno obrazovanje i cjeloživotno učenje temeljeno na promociji i očuvanju kulture, umjetnosti i kulturne baštine u okviru načela ekologije i uključivanjem lokalne zajednice u održivi razvoj. Nastojimo unaprijediti kvalitetu života ranjivih članova društva te pružiti potporu razvoju turizma lokalne sredine nizom događaja i aktivnosti koje provodimo u Tematskom parku u Malinu, Općina Oriovac u kojem se umjetnost stvara i izlaže u prirodi i iz prirode. Tematski park odiše svjetskom, staroslavenskom i hrvatskom mitologijom .

Naša misija

Naša misija je unaprjeđenje kvalitete života socijalno isključenih, nezaposlenih članova društva osobito mlade populacije kroz društveno poduzetničke i umjetničke aktivnosti pružanjem izvaninstitucionalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja temeljenim na promociji i očuvanju kulture, umjetnosti i kulturne baštine, poštujući načela ekologije i uključivanjem lokalne zajednice u održivi razvoj.

Naša vizija

Naša vizija je biti udruga koja neprestano raste, razvija se i doprinosi lokalnoj zajednici svojom samoodrživosti te zapošljavanjem i uključivanjem ranjivih članova društva u rad udruge. Temeljno obilježje udruge je društveno poduzetništvo čiji koncept želimo promicati i širiti na našem području kako bi postali „primjerom dobre prakse“ i brendirali svoje djelatnosti kao jedinstvene u zemlji i u svijetu. Arteco želi povezivati mlade cijelog svijeta i graditi bolju budućnost lokalne zajednice formirajući Internacionalni centar za mlade kako bi im se pružilo obostrano informalno obrazovanje koje bi uključivalo učenja stranih jezika, kulturnu interakciju, cjeloživotno učenje i sjajnu priliku za druženje, širenje vidika, različitih iskustava i ideja s kojima se do sada nikada nisu susreli.

NAŠI PARTNERI NA PROJEKTIMA