Poslovne mogućnosti za mlade

NACIONALNI PROJEKT

Nositelj projekta

Partneri projekta

Poslovne mogućnosti za mlade

KRATKI OPIS PROJEKTA

Ukratko o projektu

OPĆI CILJEVI PROJEKTA:

  1. Podizanje razine znanja, vještina i zapošljivosti te smanjenje  rizika od ulaska u NEET kategoriju mladih na području Brodsko-posavske i Požeško-slavonske županije.
  2. Jačanje suradnje civilnog i javnog sektora te udruga mladih za rad s mladima.

 

SPECIFIČNI CILJEVI PROJEKTA:

  1.  Kroz edukativne radionice i primjere dobre prakse podignuti će se razina informiranosti mladih o mogućnostima koje im se nude ukoliko se žele baviti poduzetništvo te posebno kroz koje programe i mjere mogu financirati svoje inicijative te kako im u tome mogu pomoći dionici na razini županije i šire.

  2. Kroz projekat se potiče poboljšanje uvjeta za zadovoljavanje potrebe mladih za stalnim zaposlenjem i adekvatnim radnim uvjetima kroz projekt koji su zajedno osmislile i provode iznimno aktivne udruge na području dvije ruralnih slavonskih županija u suradnji s općinom koja je prepoznala važnost poboljšanja uvjeta mladih za njihov ostanak i uključivanje u život lokalne zajednice. 

Ciljane skupine

  • Mladi nezaposleni koji su završili razred strukovne škole ili pripadaju u NEET skupinu s područja BPŽ i PSŽ. 

Nositelj projekta

Udruga Arteco Pavletić djeluje na području Brodsko-posavske županije, gdje je u selu Malino u općini Oriovac izgradila stalni tematski park „Tematski park Pavletić“ kao trajnu izložbu u prostoru te na tom mjestu provodi umjetničke radionice s posebnim fokusom na mlade. Kroz svoje aktivnosti rada u ruralnim zajednicama, udruga posebno radi s mladima i nezaposlenima koji imaju priliku steći i unaprijediti svoje kompetencije i vještine kroz kreativno umjetničko izražavanje. S vremenom se udruga transformirala u prvo društveno poduzeće u Brodsko-posavskoj županiji.

Partneri projekta

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška je dragovoljna socijalno-humanitarna, kulturno-prosvjetna i rekreativna nestranačka i neprofitna organizacija koja okuplja sve osobe oštećenog sluha kao i roditelje gluhe djece i mladih u svrhu promicanja svih aspekata kvalitetnijeg života takvih osoba te u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa.

Lokalna akcijska grupa Posavina osnovana je kao udruga u čijem sastavu su predstavnici lokalne zajednice iz neprofitnog sektora, poduzetništva, jedinica lokalne samouprave i drugih organizacija koje djeluju na ovom području. Cilj osnivanja je povezivanje navedenih lokalnih organizacija, ustanova i inicijativa na zajedničkom jačanju i osnaživanju razvojnih kapaciteta. Obzirom se područje Laga Posavina pruža uz rijeku Savu, Orljavu, kao i duž padina Dilj gore i Požeške gore bogato je prirodnim resursima, kulturnom baštinom, a tradicionalno je orijentirano poljoprivrednoj proizvodnji.Uz poljoprivrednu proizvodnju, obrtništvo i poduzetništvo sve više jača i razvoj ruralnog turizma na području Lag-a Posavina.

Općina Čaglin je općina u Požeško-slavonskoj županiji.

Posredničko tijelo projekta

Središnji državni ured za demografiju i mlade,
Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb, 10000, Republika Hrvatska
https://demografijaimladi.gov.hr/
projekti-mladi@demografijaimladi.hr 

Ugovor o dodjeli financijskih sredstava za projekt “Poslovne mogućnosti za mlade” Središnji državni ured za demografiju i mlade te Arteco zaključili su  07.12.2022.

Financiranje projekta

Ukupna vrijednost projekta je 14.599,51 EUR ili 110.000,00 HRK.

Ovaj Projekt provodi se uz financiranje Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Razdbolje projekta

Projekt se provodi u razdoblju od 12 mjeseci, od 01.01.2023. – 01.01.2024.

Područje projekta

Projekt se provodi na području Brodsko-posavske županije i Požeško-slavonske županije.

Kontakt osoba za više informacija

ANA DUBOČANAC
Voditeljica projekta
+385 99 835 4708
arteco.ana@gmail.com

Poslovne mogućnosti za mlade

KALENDAR DOGAĐANJA

Uskoro ćete moći pregledati naš projektni kalendar.

Poslovne mogućnosti za mlade

FOTOGALERIJA DOGAĐANJA

Uskoro ćete moći vidjeti naše projektne fotografije.

Poslovne mogućnosti za mlade

VIDEOGALERIJA PROJEKTA

Uskoro ćete moći razgledati našu projektnu videogaleriju.

Poslovne mogućnosti za mlade

PROJEKTNE NOVOSTI I OBAVIJESTI