GREENER EU-ROPE

ERASMUS+ PROJEKT

PROJEKT

KA152-YOU-31957212

GREENER EU-ROPE

Europska razmjena mladih u sklopu Erasmus+ programa.

PODRUČJE

Projekt se održava u prostorima
Udruge Arteco Pavletić,
u Tematskom parku Pavletić,
Ulica Ante Starčevića 29, Malino, 35257, Lužani, Hrvatska.

TRAJANJE

Trajanje cjelokupnog projekta je 12 mjeseci, a projektna aktivnost pod nazivom “mobilnost” trajala je 8 dana,
od 21.09.2022. do 28.09.2022.

SUDIONICI

U projektu sudjeluje 47 mladih iz Hrvatske, Grčke, Španjolske, Rumunjske i Portugala.

VRIJEDNOST PROJEKTA

36.963,00 EUR

Projekt je sufinancirala Europska unija sredstvima iz Erasmus+ programa Europske komisije te sredstvima hrvatske nacionalne Agencije za  mobilnost i programe EU.

NOSITELJ PROJEKTA

UDRUGA ARTECO PAVLETIĆ

Udruga Arteco Pavletić organizacija je civilnog društva nastala  s ciljem promicanja spoja ekologije i umjetnosti. Razvojem udruge, došlo je  do proširenja ciljeva i djelatnosti  te je sada temeljno obilježje udruge društveno poduzetništvo. Udruga nastoji doprinijeti razvoju i blagostanju lokalne zajednice uključivanjem različitih ranjivih skupina u svoje projekte.

Naše partnerske organizacije iz drugih europskih država:

NACIONALNA AGENCIJA

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EU

Javna ustanova koja promovira i u Republici Hrvatskoj provodi decentralizirane aktivnosti programa Europske unije i druge međunarodne programe u području obrazovanja i osposobljavanja, mladih, znanosti i sporta

OPIS PROJEKTA

SADRŽAJ & SVRHA

OPĆENITO:

Kroz projekt “Greener EU-rope” 47 sudionika, mladih i njihovih voditelja sudjelovat će na razmjeni mladih u Republici Hrvatskoj, u mjestu Malino, Općina Oriovac, Brodsko-posavska županija. Razmjena mladih okupit će predstavnike partnerskih organizacija iz pet zemalja. Osim domaćina iz Hrvatske, u razmjeni će sudjelovati mladi iz Grčke, Španjolske, Rumunjske i Portugala. Projekt je usmjeren na mlade sa smanjenim mogućnostima koji dolaze iz ruralnih područja u području zaštite okoliša i održivog razvoja, koji će kroz razvoj temeljnih kompetencija usvojiti zajedničke temeljne vrijednosti poput kulturne interakcije, jačanja socijalne uključenosti i solidarnosti. mladi i zaštita okoliša, na čemu se temelji i djeluje Europska unija.

TEMELJNI CILJEVI PROJEKTA:

Ciljevi projekta usko su povezani s ciljevima Erasmus+ i programa razmjene mladih, a to su razvoj ključnih kompetencija mladih sa smanjenim mogućnostima u području zaštite okoliša.

Ti ciljevi su:

• promicanje međukulturnog i međureligijskog dijaloga
• poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u demokratskom životu te razvoj vještina i stavova mladih,
• jačanje socijalne uključenosti i solidarnosti među mladima
• upoznavanje mladih s društveno važnom temom zaštite okoliša i održivog razvoja, potičući ih na uključivanje u društvo i aktivno sudjelovanje
• poticanje interkulturalnog dijaloga i učenja te osjećaja pripadnosti Europi
• osnaživanje mladih kroz usvajanje kompetencija, alata, metoda i vještina kojima će usvojiti zajedničke temeljne vrijednosti na kojima se temelji i djeluje EU

CILJEVI PROJEKTA VEZANI ZA SOCIJALNU MOBILNOST:

Projekt je usmjeren na mlade sa smanjenim mogućnostima koji dolaze iz ruralnih područja. Mladi uključeni u ovu razmjenu mladih su mladi sa smanjenim mogućnostima koji će kroz grupnu mobilnost steći iskustvo međunarodne mobilnosti u sigurnom grupnom okruženju. Dio polaznika bit će bez iskustva ili s minimalnim iskustvom u Erasmus+ programu. Dio mladih iz Hrvatske, domaćih sudionika, po prvi će put sudjelovati u međunarodnom projektu, među kojima je i projekt u sklopu Erasmus+ programa.

CILJEVI PROJEKTA VEZANI ZA OKOLIŠ:

Tijekom razmjene mladih sudionici će usvojiti:

• ekološki održivo i odgovorno ponašanje
• saznati kako EU brine i kroz koje mehanizme djeluje na zaštitu okoliša i održivi razvoj
• kako mladi mogu aktivno sudjelovati u promicanju i zaštiti prirode
• koje im prilike zelena tranzicija nudi u smislu osobnog rasta i razvoja.

Tijekom razmjene mladi će se brinuti o okolišu integracijom održivih praksi, poput odabira višekratno upotrebljivih ili ekološki prihvatljivih materijala, smanjenja otpada i recikliranja kao i korištenja održivih načina prijevoza.

KONTAKT OSOBA

ZORAN PAVLETIĆ
Predsjednik udruge i EU project manager

+385 97 767 0976
arteco.sb@gmail.com