Jačanje kapaciteta za osnaživanje lokalne zajednice

PROJEKT EU FONDOVA

Nositelj projekta

Partneri projekta

"Jačanje kapaciteta za osnaživanje lokalne zajednice", UP.04.2.1.11.0155

KRATKI OPIS PROJEKTA

Ukratko o projektu

Cilj projekta “Jačanje kapaciteta za osnaživanje lokalne zajednice”, UP.04.2.1.11.0155, je osnažiti kapacitete prijavitelja i partnera za provedbu aktivnosti u lokalnoj zajednici usmjerenih na rješavanje problema ciljanih skupina s kojima rade te pripremljenost na kvalitetan nastavak rada organizacije i rad volonterima u kriznim situacijama.

Npr. Arteco, Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška te Connect IT djeluju na području Brodsko-posavske županije.  Prema Županijskoj razvojnoj strategiji Brodsko-posavske županije od 2020. godine do 2017. godine je u županiji bilo registrirano 1607 aktivnih udruga za koje je detektirano analizom da nisu dovoljno vidljive te da su njihovi kapaciteti slabi. Međutim, unatoč svemu tome udruge su prepoznate kao unutrašnja snaga županije. Prepoznato je da treba raditi na većoj aktivnosti udruga i jačanju njihovih ljudskih kapaciteta kroz profesionalizam udruga. Profesionalizam se očituje u tome da udruge imaju zaposlene koji kreiraju godišnje ili višegodišnje programe koje provode i osiguravaju za njih financiranje. Kao važnim je Strategija istaknula i nedostatak suradnje medu samim OCD-ovima, problem s financiranjem rada istih te nedostatak strateškog planiranja u radu OCD-ova te nedovoljno i neadekvatno uključivanje volontera u svoj rad.

Projektne aktivnosti u potpunosti su usmjerene na jačanje kapaciteta partnera i prijavitelja u području osiguravanja vidljivosti i financiranja OCD-ova, podizanja kvalitete i opsega, aktivnosti i krajnjih korisnika, u cilju odgovaranja na potrebe lokalne zajednice i svoje kao organizacija civilnog društva.

Ciljane skupine

  • Zakonski zastupnici i zaposlenici nositelja i partnera projekta. 
     

Nositelj projekta

Udruga Arteco Pavletić djeluje na području Brodsko-posavske županije, gdje je u selu Malino u općini Oriovac izgradila stalni tematski park „Tematski park Pavletić“ kao trajnu izložbu u prostoru te na tom mjestu provodi umjetničke radionice s posebnim fokusom na mlade. Kroz svoje aktivnosti rada u ruralnim zajednicama, udruga posebno radi s mladima i nezaposlenima koji imaju priliku steći i unaprijediti svoje kompetencije i vještine kroz kreativno umjetničko izražavanje.

Partneri projekta

Udruga Connect IT za razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija osnovana 2015. godine s ciljevima usmjerenim na razvoj informatike i poduzetništva, osiguravanja preduvjeta za kvalitetnu razmjenu znanja i iskustva, omogućavanja neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, povećanja zapošljavanja i konkurentnosti unutar informatičkog sektora.

Udruga mladih Feniks (UMF) je udruga koja već 14 godina uspješno djeluje na području grada Oroslavja, Krapinsko-zagorske županije te i šire. U svome radu udruga je usmjerena na različite ciljane skupine a to su populacije svih životnih doba, osobito mladi, žene i nezaposleni.

Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška je dragovoljna socijalno-humanitarna, kulturno-prosvjetna i rekreativna nestranačka i neprofitna organizacija koja okuplja sve osobe oštećenog sluha kao i roditelje gluhe djece i mladih u svrhu promicanja svih aspekata kvalitetnijeg života takvih osoba te u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa.

Posrednička tijela projekta

POSREDNIČKO TIJELO PRVE RAZINE:
Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske

POSREDNIČKO TIJELO DRUGE RAZINE:
Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Jačanje kapaciteta za osnaživanje lokalne zajednice,” Arteco je potpisao 19.04.2022.

Financiranje projekta

Ukupna vrijednost projekta je 466.910,00 kuna.

EU iz Europskog socijalnog fonda sufinancira 85% (396.873,50 kuna).
RH iz Državnog proračuna sufinancira 15% (70.036,50 kuna).

Projekt je sufinanciran u sklopu Operativnog programa Europskog socijalnog fonda “Učinkoviti ljudski potencijali”, za Operativno razdoblje 2014. – 2020.

Razdbolje projekta

Projekt se provodi u razdoblju od 12 mjeseci, od 19.04.2022. – 18.04.2023.

Područje projekta

Projekt se provodi na području Brodsko-posavske županije i Krapinsko-zagorske županije.

Kontakt osoba za više informacija

ZORAN PAVLETIĆ
Voditelj projekta – EU project manager – Predsjednik udruge
+385 97 767 0976
arteco.sb@gmail.com

"Jačanje kapaciteta za osnaživanje lokalne zajednice", UP.04.2.1.11.0155

KALENDAR DOGAĐANJA

19.04.2022.

Početak provedbe projekta Europske unije “JAČANJE KAPACITETA ZA OSNAŽIVANJE LOKALNE ZAJEDNICE”, UP.04.2.1.11.0155 potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte sufinancirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa “Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2022. 

20.04.2022.

Zaposlena jedna osoba u svojstvu voditelja projekta.

21.04.2022.

Potpisan ugovor o pohađanju nastave s Algebra d.o.o. gdje će tri zaposlenika projekta imati edukaciju Financijske pismenosti (knjigovođa) u trajanju od 160 sati.

27.04.2022. 

Kupljena računalna oprema za potrebe provedbe projekta.

02.05.2022.

Dizajniran i tiskan 1 roll-up banner za promidžbu i vidljivost projekta.

02.05.2022.

Izrađena podstranica projekta.

04.05.2022.

U Malinu, Ante Starčevića br. 29, održana je Uvodna konferencija na kojoj je predstavljen projekt i održan Partnerski sastanak 1.

26.05.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je Edukacija modul br. 1., Zakonodavni i pravni okvir djelovanja OCD-ovadan 1.

27.05.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, održana je Edukacija modul br. 1., Zakonodavni i pravni okvir djelovanja OCD-ovadan 2.

09.06.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, održana je Edukacija modul br. 2., Mogućnosti financiranja za OCD-ovedan 1.

10.06.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, održana je Edukacija modul br. 2., Mogućnosti financiranja za OCD-ovedan 2.

25.07.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je edukacija Menadžment kriznog volontiranja, Modul 1dan 1.

26.07.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, održana je edukacija Menadžment kriznog volontiranja, Modul 1dan 2.

08.08.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, održana je edukacija Menadžment kriznog volontiranja, Modul 2dan 1.

09.08.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, održana je edukacija Menadžment kriznog volontiranja, Modul 2 – dan 2.

15.08.2022.

Završena Procjena stanja organizacija (s naglaskom rada na daljinu) koju je provela udruga Connect IT. 

02.09.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, održan je Partnerski sastanak 2.

07.10.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, održana je edukacija Menadžment kriznog volontiranja, Modul 3.

07.10.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je prva Edukacija informatičke pismenosti s temom Uvod u informatičku pismenost u ukupnom trajanju od 1 radionice.

14.10.2022.

Na prostoru Osnovne škole Oroslavje, održana je volonterska akcija u sklopu edukacije Menadžment kriznog volontiranja u kojoj su sudjelovali nositelj projekta i svi partneri u partnerstvu s Osnovnom školom Oroslavje u Oroslavju.

18.10.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je prva od ukupno 4 radionice druge Edukacije informatičke pismenosti s temom Osnove Microsoft Worda.

02.11.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je druga od ukupno 4 radionice treće Edukacije informatičke pismenosti s temom Osnove Microsoft Worda.

03.11.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je treća od ukupno 4 radionice četvrte Edukacije informatičke pismenosti s temom Osnove Microsoft Worda.

08.11.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je četvrta od ukupno 4 radionice pete Edukacije informatičke pismenosti s temom Osnove Microsoft Worda.

10.11.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je prva od ukupno 5 radionica šeste Edukacije informatičke pismenosti s temom Osnove Microsoft Excel-a.

15.11.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, održana je edukacija Menadžment kriznog volontiranjaModul 4.

16.11.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je druga od ukupno 5 radionica sedme Edukacije informatičke pismenosti s temom Osnove Microsoft Excel-a.

17.11.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je treća od ukupno 5 radionica osme Edukacije informatičke pismenosti s temom Osnove Microsoft Excel-a.

22.11.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je četvrta od ukupno 5 radionica devete Edukacije informatičke pismenosti s temom Osnove Microsoft Excel-a.

24.11.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je peta od ukupno 5 radionica desete Edukacije informatičke pismenosti s temom Osnove Microsoft Excel-a.

29.11.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je prva od ukupno 3 radionice jedanaeste Edukacije informatičke pismenosti s temom Osnove Microsoft PowerPoint-a.

01.12.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je druga od ukupno 3 radionice dvanaeste Edukacije informatičke pismenosti s temom Osnove Microsoft PowerPoint-a.

06.12.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je treća od ukupno 3 radionice trinaeste Edukacije informatičke pismenosti s temom Osnove Microsoft PowerPoint-a.

08.12.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je prva od ukupno 4 radionice četrnaeste Edukacije informatičke pismenosti s temom Osnove Outlook-a, Teams-a i Planner-a.

13.12.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je druga od ukupno 4 radionice petnaeste Edukacije informatičke pismenosti s temom Osnove Outlook-a, Teams-a i Planner-a.

14.12.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je treća od ukupno 4 radionice šesnaeste Edukacije informatičke pismenosti s temom Osnove Outlook-a, Teams-a i Planner-a.

15.12.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, održana je edukacija Menadžment kriznog volontiranjaModul 5.

U Malinu Ante Starčevića br.29, održan je Partnerski sastanak 2.

20.12.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je četvrta od ukupno 4 radionice sedamnaeste Edukacije informatičke pismenosti s temom Osnove Outlook-a, Teams-a i Planner-a.

22.12.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je prva od ukupno 1 radionice osamnaeste Edukacije informatičke pismenosti s temom Uvod u Camtasia-u.

27.12.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je prva od ukupno 4 radionice devetnaeste Edukacije informatičke pismenosti s temom Osnove Camtasia-e.

29.12.2022.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je druga od ukupno 4 radionice dvadesete Edukacije informatičke pismenosti s temom Osnove Camtasia-e.

03.01.2023.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je treća od ukupno 4 radionice dvadeset i prve Edukacije informatičke pismenosti s temom Osnove Camtasia-e.

05.01.2023.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je četvrta od ukupno 4 radionice dvadeset i druge Edukacije informatičke pismenosti s temom Osnove Camtasia-e.

10.01.2023.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je prva od ukupno 1 radionice dvadeset i treće Edukacije informatičke pismenosti s temom Uvod u Canva-e.

12.01.2023.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je prva od ukupno 2 radionice dvadeset i četvrte Edukacije informatičke pismenosti s temom Osnove Canva-e.

17.01.2023.

U Malinu Ante Starčevića br.29, započela je druga od ukupno 2 radionice dvadeset i pete Edukacije informatičke pismenosti s temom Osnove Canva-e.

 

28.02.2023.

Udruga Arteco objavila je ukupno 8 online videa prilagođenih gluhim i nagluhim osobama iz područja informatičke pismenosti na svojoj službenoj YouTube stranici.

 

 

"Jačanje kapaciteta za osnaživanje lokalne zajednice", UP.04.2.1.11.0155

FOTOGALERIJA DOGAĐANJA

"Jačanje kapaciteta za osnaživanje lokalne zajednice", UP.04.2.1.11.0155

VIDEOGALERIJA PROJEKTA