Kreativne radionice

Kreativne radionice i igraonice

U tematskom parku za najmlađe se organiziraju kreativne igraonice u kojima kroz igru pokazuju interes i talent za kreativnim stvaralaštvom a stariji mogu polaziti kreativne radionice.