DATUM OBJAVE:

Održan prvi i drugi modul projekta “Jačanje kapaciteta za osnaživanje lokalne zajednice”

U sklopu provedbe projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda „Jačanje kapaciteta za osnaživanje lokalne zajednice“, Arteco i partneri projekta: Udruga mladih Feniks, Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška i Connect It su sudjelovali u aktivnosti organiziranja izobrazbe predstavnika organizacija civilnoga društva u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga društva putem provedene edukacije u 2 modula. Prvi modul je Zakonodavni i pravni okvir djelovanja OCD-ova, održanog 26. i 27. svibnja 2022. godine u kojem su sudionici educirani o raznim propisima i pravilnicima koji će doprinijeti razvoju i jačanju kapaciteta njihovih udruga. Radi se sljedećim aktima:

  • Zakon o udrugama,
  • Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija,
  • Pravilnik o sustavu financijskog upravljanja i kontrole te izradi i izvršavanju financijskih planova neprofitnih organizacija,
  • Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu,
  • Statut i
  • Gospodarska djelatnost udruge.

Drugi modul je Mogućnosti financiranja za OCD-ove, za osnaživanje OCD-ova i jačanje njihovih kompetencija kroz predstavljanje mogućnosti financiranja za OCD-ove održane 9. i 10. lipnja 2022. godine u kojem su sudionici educirani o izvorima financiranja za svoje udruge putem državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave, fonda Europske Unije i drugih javnih izvora. Najveći vremenski period edukacije Arteco i partneri su posvetili učenju kvalitetnih priprema EU projekata te još bitnije provedbe projekata što je često puno kompleksniji postupak od same pripreme.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email