DATUM OBJAVE:

Početak edukacije o menadžmentu kriznog volontiranja

U sklopu aktivnosti Organiziranje volonterskih aktivnosti, menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini započinje edukacija Menadžment kriznog volontiranja.

Edukaciju provodi Udruga mladih Feniks iz Oroslavlja koja je i sama partner na projektu „Jačanje kapaciteta za osnaživanje lokalne zajednice“. Udruga mladih Feniks osnovana je 2007. godine u Oroslavlju kao neovisna, nestranačka i neprofitna udruga građana s ciljem širenja kulture, promicanja ljudskih prava, mira, svijesti o zajedništvu, zaštiti okoliša, solidarnosti, poticanja osobnog razvoja i samorazvoja i jačanja inicijative mladih kroz volonterski rad. Udruga već 15 godina uspješno djeluje na području Krapinsko – zagorskoj županije, usmjerena na različite ciljane skupine kao što su djeca,  mladi, stariji, žene i nezaposleni.

Edukaciju „Menadžment kriznog volontiranja“, UMF će provesti kroz 5 modula u ukupnom vremenskom trajanju od 7 dana. Uz UMF i nositelja projekta Udruge Arteco, na edukaciji će sudjelovati i partneri projekta Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška, Udruga Connect It i volonteri koji su sudjelovali u pripremama edukacije.

Svaki od partnera ima ulogu edukatora i korisnika aktivnosti. Sudionici će se upoznati s osnovnim pojmovima vezanim za volonterstvo, pravima i obvezama volontera i organizatora volontiranja kroz iskustva UMF-a koja je primjer dobre prakse. Edukacija će doprinijeti usvajanju vještina, znanja i alata za rad s volonterima u kriznim situacijama s obzirom da su u kriznim situacijama volonteri iznimno nužni i važni te su znanja i priprema za rad s volonterima nužna na obostrano zadovoljstvo volontera, organizacije i krajnjih korisnika.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email