DATUM OBJAVE:

Udruga Arteco postaje društveni poduzetnik

Promjenom statuta i gospodarske djelatnosti, Udruga Arteco Pavletić transformirala je svoje postojeće poslovanje u poslovanje po društveno-poduzetničkim načelima čime stječe status „društvenog poduzetnika“, bez mijenjanja svog pravnog oblika neprofitne organizacije.

Društveno poduzetništvo predstavlja poslovanje temeljeno na načelima društvene, okolišne i ekonomske održivosti, kod kojega se ostvareni prihodi u cijelosti ili većim dijelom ulažu za dobrobit zajednice te je ono model rješavanja ekonomskih, društvenih i ekoloških pitanja koji potiče zapošljavanje, socijalno uključivanje i održivi razvoj.

Društveni poduzetnik kao pravno-ekonomski pojam nije utvrđen u hrvatskom zakonodavstvu što otežava pozicioniranje i razvoj društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj i ono čini 0,2 % BDP-a. U zemljama EU društveno poduzetništvo je važan segment ekonomije i društvenog napretka te zapošljava oko 20,8 milijuna ljudi, a u Hrvatskoj taj iznos je manji od 1000. Najveće prepreke poslovanju društvenih poduzetnika su nedostatak financijskog kapitala, ali i manjak poslovnih vještina društvenih poduzetnika te slaba javna vidljivost društvenog poduzetništva, kao i nedostatak svijesti o društvenom poduzetništvu kao poslovanju koje uz ekonomsku stvara i dodatnu društvenu vrijednost (zapošljavanje ranjivih skupina, pružanje socijalnih usluga, ekološka održivost).

Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava je u srpnju 2016. godine objavilo prvi Poziv na dostavu projektnih prijedloga ”Poticanje društvenog poduzetništva” financiranog iz Europskog socijalnog fonda te će se financirati aktivnosti kojima je cilj rast postojećih društvenih poduzeća u vidu jačanja njihovih kapaciteta, održivosti i konkurentnosti  s posebnim naglaskom na poticanje zapošljavanja. Osim toga, Poziv je usmjeren na podupiranje razvoja društvenog poduzetništva u Republici Hrvatskoj pružajući financijsku podršku razvoju poslovanja i jačanju kapaciteta i subjektima koji se odluče napraviti iskorak te kroz projekt započnu svoje poslovanje u skladu s društveno-poduzetničkim načelima.

Jedan od takvih subjekata je i Udruga Arteco Pavletić koja je odlučila napraviti iskorak te transformirati svoje poslovanje prema društveno-poduzetničkim načelima, uz stjecanje stručnih i poslovnih sposobnosti i vještina zaposlenika, podupiranja poslovanja u vidu opremanja i promocija, povećanja vidljivosti kroz informiranje dugotrajno nezaposlenih osoba te je kao takva prvi primjer društvenog poduzetništva u Brodsko-posavskoj županiji. Radi ostvarivanja ciljeva, Arteco je promijenio gospodarske djelatnosti te od sada može obavljati savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem, organiziranje koncerata, seminara, priredbi, revija, izložbi, festivala, pružanje turističkih usluga u pogledu smještaja, robinzonskog turizma, iznajmljivanja opreme i ustupanje imovine u vlasništvu Udruge, djelatnosti zabavnih i tematskih parkova i prodaju svojih proizvoda na malo kod kojih se višak prihoda većim djelom, minimalno 75 % ili u cijelosti ulaže za dobrobit zajednice.

Slavonija, uključujući i Brodsko-posavsku županiju ne nudi puno mogućnosti za zapošljavanje, te ju obilježavaju niska stopa gospodarskog rasta, visoka nezaposlenost i smanjenje investicija pogotovo u ruralnim zajednicama. Prema podacima Zavoda za zapošljavanje, u trenutku predaje projektnog prijedloga 2020. godine:

  • u Hrvatskoj je bilo 150.620 nezaposlenih osoba, a u Brodsko-posavskoj županiji 7.005, od čega je 2.674 mladih do 34 godine starosti,
  • udio mladih među nezaposlenima je na razini RH 22,9 %, dok je u Brodsko-posavskoj županiji 38,1 % te,
  • udio nezaposlenih iznad 50 godina starosti na razini RH je 37%, dok je u Brodsko-posavskoj županiji 31,8 %.

Podaci potvrđuju da županija ima indeks razvijenosti ispod prosjeka RH te prikazuju veliku potrebu za novim radnim mjestima i poticanjem održivog razvoja u Brodsko-posavskoj županiji koja će omogućiti lokalnom stanovništvu, posebno mladima, ženama i dugotrajno nezaposlenima egzistenciju i prevenciju socijalne isključenosti.

Upravo radi toga, Arteco će educirati i informirati svoje zaposlenike i članove udruge o mogućnostima koje nudi socijalno poduzetništvo, posebno kroz djelovanje prema društveno-poduzetničkim načelima kroz 6 edukacija važnih za unaprjeđenje poslovanja i jačanje kapaciteta društvenog poduzeća kako bi stekli poslovne vještine društvenih poduzetnika. Uz to, omogućiti će i informativno-edukacijske radionice za 40 nezaposlenih s područja županije s naglaskom na mlade, žene i one iznad 50 godina starosti koji će kroz educiranje i povezivanje sa socijalnim poduzećem izravno utjecati na poboljšanje socijalnog statusa njihovih obitelji i povećanje njihovog osjećaja vrijednosti i samopoštovanja.

U tom smislu Arteco će značajno doprinijeti i ostvarenju strateških ciljeva na području borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti te razvoj i širenje društvenog poduzetništva kao konkretnu mogućnost rješavanja potreba marginaliziranih, socijalno osjetljivih skupina i problema lokalnih zajednica.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email