DATUM OBJAVE:

Početak provedbe projekta – “Umjetnost čitanja”

Dragi čitatelji i prijatelji, sa zadovoljstvom predstavljamo najnoviji projekt Udruge Arteco Pavletić “UMJETNOST ČITANJA” (UP.02.1.1.15.0021). Predsjednik udruge, g. Zoran Pavletić potpisao je 5. srpnja 2022. u Zagrebu Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, zajedno s Ministarstvom kulture i medija te s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 460.320,00 HRK, u trajanju od 12 mjeseci. Provedba projekta je započela i sada je vrijeme da se uputimo u novu pustolovinu! Radujemo se aktivnostima koje nas čekaju, a kako biste se bolje upoznali s projektom, u nastavku pročitajte kratki opis.

Cilj projekta “Umjetnost čitanja” je podizanje razine svijesti o važnosti kulture čitanja dostupnošću materijala i aktivnosti za poticanje čitanja i čitalačkih kompetencija u cilju prevencije socijalne isključenosti djece i mladih, osoba s invaliditetom i osoba starijih od 55 godina. Svrha projekta je omogućiti pripadnicima navedenih ciljanih skupina s ruralnih područja Brodsko-posavske i Požeško slavonske županije aktivnosti koje će doprinijeti jačanju njihovih čitalačkih kompetencija. 

Većina aktivnosti će se održavali u Brodsko-posavskoj županiji koja je prema raspodjeli svrstana u I. skupinu razvijenosti jedinica područne samouprave. Navedeno područje je dominantno ruralno, loše prometno povezano, stanovništvo je nižeg stupnja obrazovanja od stanovništva u gradovima te knjige i drugi materijali nisu dovoljno dostupni. Posebno se to negativno odražava na djecu i mlade koji u svojim obiteljima nemaju mogućnost steći naviku čitanja i razvijanja kritičkog mišljenja i analize te stjecanja i jačanja čitalačkih kompetencija dok većina ima negativan pristup prema čitanju lektire kroz formalno obrazovanje te to smatra kaznom što nikako ne doprinosi povećanju interesa za čitanje.

Osobe s invaliditetom, s posebnim fokusom na gluhe i nagluhe osobe, imaju poteškoće s dostupnošću adekvatnih materijala za čitanje te aktivnosti koje bi bile prilagođene njihovim sposobnostima što izravno utječe i na smanjenje mogućnosti za uključenje u društvo te socijalno uključivanje. Osobe starije od 55 godina, kojih ima puno na području Brodsko-posavske županije također su u velikoj opasnosti od socijalne isključenosti obzirom na limitiran broj aktivnosti koje se tijekom godine nude u ruralnim područjima adekvatne za njihovu dob i interese. Navedena doprinosi zaključku da na području Brodsko-posavske županije koja je iznimno ruralna, i dalje s jasno vidljivim utjecajem ratnih razaranja, postoji veliki rizik od socijalne isključenosti te limitirane mogućnosti za djecu i mlade u pogledu poticanja daljnjeg obrazovanja čemu značajno doprinosi kultura čitanja te čitalačke kompetencije. Posebno je navedeno izraženo kod djece i mladih, osoba s invaliditetom te osoba starijih od 55 godina te su zato oni ciljane skupine ovog projekta.

Projektom je predviđeno 60 dana radionica provedenih kroz 12 programa koje su izravno povezane s ciljem projekta te su prepoznate potrebe za neformalnim oblicima učenja kao idealnom obliku za podizanje svijesti o važnosti čitanja te jačanju čitalačkih kompetencija navedenih triju ciljanih skupina. Uz navedene aktivnosti koje će biti provedene kroz element 1, kroz element 2 su predviđena dva okrugla stola čiji je cilj isticanje važnosti čitalačke pismenosti i čitalačkih kompetencija za osobe s invaliditetom, djecu i mlade te važnost neformalnog učenja u tom procesu. Kroz radionice, predstavljanja i druge oblike neformalnih druženja i učenja pripadnici ciljanih skupina interaktivno će sudjelovati te stjecati nove i osnaživati postojeće čitalačke kompetencije te svoje znanje o kulturi i umjetnosti.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email