Održane jedanaesta i dvanaesta radionica Digitalne umjetnosti

Po vodstvom Kristijana Vrlazića, održane su jedanaesta i dvanaesta radionica (22. prosinca 2021.) iz programa Digitalna umjetnost na kojima su obrađene teme Razne tehnike obrade fotografije (bracketing, focus stacking, panoraming) te Osnove videografije (Kadrovi, uglovi i pokreti kamere).

Održana druga i treća radionica Digitalne umjetnosti

Po vodstvom Kristijana Vrlazića, održane su druga i treća radionica (09. prosinca 2021.) iz programa Digitalna umjetnost na kojima su obrađene teme Oprema, aparati i rasvjeta, te Izrada studijske opreme, program Lightroom i osnove ekspozicije.

Održana prva radionica Digitalne umjetnosti

Po vodstvom Kristijana Vrlazića, održana je uvodna radionica (07. prosinca 2021.) iz programa Digitalna umjetnost na kojoj je , uz uvodno predavanje o Digitalnoj umjetnosti, detaljno predstavljen program rada na radionicama i suvoditelji programa.

Održane 15. i 16. radionica kreativne umjetnosti

U 15. i 16. radionici (02. prosinac 2021.) Mihaela Lukačević nas je upoznala s izradom skulptura od vinove loze tvz Driftwood metodom, čime je završen program radionica Kreativne umjetnosti.

Održane 13. i 14. radionica kreativne umjetnosti

Ove dvije radionice (30. studeni 2021.) su nastavak prethodne dvije radionice s istom temom, upotrebom smjese ljepila i piljevine u procesu umjetničke kreacije, s naglaskom na korištenju te smjese i kao sredstva za popravak oštećenja na drvenim skulpturama. Program vodi umjetnica Mihaela Lukačević.