DATUM OBJAVE:

Održane 13. i 14. radionica kreativne umjetnosti

Ove dvije radionice (30. studeni 2021.) su nastavak prethodne dvije radionice s istom temom, upotrebom smjese ljepila i piljevine u procesu umjetničke kreacije, s naglaskom na korištenju te smjese i kao sredstva za popravak oštećenja na drvenim skulpturama. Program vodi umjetnica Mihaela Lukačević.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email