Europska unija
"Zajedno do fondova EU"

Erasmus + projekt: Greener EU-rope

Projekt sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Naziv projekta

Greener EU-rope

Nositelj projekta

Info

O projektu

U projektu razmjene mladih koja će trajati sedam dana sudjelovati će po sedam osoba iz sedam zemalja.

Razmjena mladih će se održati u Tematskom parku Pavletić u Malinu, u Općini Lužani u Brodsko-posavskoj županiji.

Tematski park je područje na kojem se sljubljuju priroda i umjetnost kroz održivi razvoj. Unutar parka je puno zelenila, različitih starih sorti voća te Parkom prolazi potok. Umjetnost i održivi razvoj se manifestiraju kroz instalacije napravljene od drveta vinove loze i masline koje prikazuju motive karakteristične za Slavoniju (konj, košuta i sl.)

Prvi dan do ručka je predviđen za dolazak sudionika. Nakon ručka slijedi upoznavanje kroz korištenje ledolomaca i drugih igara. Cilj je rad na grupnoj koheziji. Slijedi sastanak voditelja te druženje uz glazbu kao oblik dobrodošlice.

Drugi dan je usmjeren na jačanje i podršku svakog sudionika posebno uzevši u obzir da im je to prvi/drugi međunarodni/Erasmus+ projekt. Bit će upoznati sa tehničkim detaljima (smještaj, hrana, pravila ponašanja) te ciljevima i aktivnostima razmjene, promišljanje o očekivanjima od razmjene, vlastitim doprinosima koji mogu doprinijeti boljoj razmjeni, postojećim strahovima ili onima koji mogu nastati ili se produbiti tijekom razmjene korištenjem metoda: grupni rad, individualni rad, prezentacija, analiza, problemski zadatak, i sl. Treći dan će sudionici naučiti više o Erasmus+ programu te outhpassu kao važnom certifikatu i obliku samorefleksije. Cilj je proširiti njihovo znanje o Erasmus+ programu te važnost samo refleksije koji nudi Youthpass u procesu učenja. Koristit će se metode analize, brainstorminga, timskog rada, igra uloga, metoda sendviča.

Zadnja radionica trećeg dana je usmjerena na poticanje i isticanje važnosti aktivnog angažmana mladih u lokalnoj zajednici. Cilj je osvijestiti mladima važnost njihovog aktivnog angažmana korištenjem metoda : iskustveno učenje, individualni rad, analiza, barometar stavova.

Četvrti i peti dan su usmjereni na zeleno, na zaštitu okoliša te promicanje održivog razvoja kroz metodu iskustvenog učenja u prirodi.

Šesti dan je cilj predstaviti svoj rad i djelovanje u proteklim danim lokalnoj zajednici te predstavnicima lokalne zajednice (načelniku). Cilj je da se u lokalnoj zajednici promovira zaštita okoliša i održivi razvoj, ali i da na ovaj način mladi imaju iskustvo javnog nastupa i djelovanja u lokalnoj zajednici. Praktični rad onog što su naučili u teoriji o aktivnom angažmanu mladih u lokalnoj zajednici.

Sedmi dan je usmjeren na follow-up i izradu plana diseminacije korištenjem metoda: brainstorming, mentalna mapa, grupni rad, preuzimanje inicijative, projektni menadžment.

Dva dana su predviđena za putovanje sudionika natrag svojim kućama.

Novosti i događanja u projektu

Projekt sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda