Europska unija
"Zajedno do fondova EU"

Videogalerija Književni klub

Projekt sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Videogalerija Književni klub

1 Uvodna radionica (s dvije odvojene grupe)

Naziv projekta

Klikom do kulture i umjetnosti za mlade.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost udruge Arteco Pavletić