Europska unija
"Zajedno do fondova EU"

Eu projekt: Jačanje kapaciteta za osnaživanje lokalne zajednice

Projekt sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost udruge Arteco Pavletić.

Naziv projekta

Jačanje kapaciteta za osnaživanje lokalne zajednice

Nositelj projekta

Partner projekta

Info

O projektu

Kratki opis Projekta: 

Cilj projekta je osnažiti kapacitete prijavitelja i partnera za provedbu u aktivnosti u lokalnoj zajednici usmjerenih na rješavanje problema ciljanih skupina s kojima rade te pripremljenost na kvalitetan nastavak rada organizacije i rad s volonterima u kriznim situacijama što je u skladu s ciljevima ovog poziva te ujedno sa specifičnim ciljevima OP Učinkoviti ljudski potencijali.

Udruga Connect it  za razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija osnovana 2015. godine s ciljevima usmjerenim na razvoj informatike i poduzetništva, osiguravanja preduvjeta za kvalitetnu razmjenu znanja i iskustva, omogućavanja neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja, povećanja zapošljavanja i konkurentnosti unutar informatičkog sektora.

Udruga mladih Feniks (UMF) je udruga koja već 14 godina uspješno djeluje na području grada Oroslavja, Krapinsko-zagorske županije te i šire. U svome radu udruga je usmjerena na različite ciljane skupine a to su populacije svih životnih doba, osobito mladi, žene i nezaposleni.

Udruga gluhih i nagluhih NG je dragovoljna socijalno-humanitarna, kulturno-prosvjetna i rekreativna nestranačka i neprofitna organizacija koja okuplja sve osobe oštećenog sluha kao i roditelje gluhe djece i mladih u svrhu promicanja svih aspekata kvalitetnijeg života takvih osoba te u ostvarivanju i zaštiti njihovih pojedinačnih i zajedničkih interesa.

Ciljane skupine projekta su osobe koje zastupaju organizaciju i zaposlenici organizacija koje su partneri na projektu kao i kod nositelja projekta.

Ukupna vrijednost projekta : 466.910,00 kuna

Razdoblje provedbe projekta : 12 mjeseca, od 19.04.2022. do 18.04.2023. godine

Projekt će se provoditi na području  Brodsko-posavske županije i Krapinsko – zagorske županije.

Kalendar projekta

 • Projekt započeo 19.04.2022.
 • Dana 20. Travnja zaposlena jedna osoba u svojstvu voditelja projekta.
 • Dana 21. Travnja potpisan ugovor o pohađanju nastave s Algebra d.o.o. gdje će tri zaposlenika projekta imati edukaciju Financijske pismenosti (knjigovođa) u trajanju od 160 sati.
 • Dana 27. Travnja kupljena računalna oprema za potrebe provedbe projekta.
 • Dana 2. Svibnja dizajniran i tiskan 1 roll up banner za promidžbu i vidljivost projekta.
 • Dana 2. Svibnja izrađena podstranica projekta.
 • Dana 4. Svibnja Općina Oriovac je objavila članak o početku provedbe projekta Udruge Arteco pod nazivom „Jačanje kapaciteta za osnaživanje lokalne zajednice“.
 • Dana 4. Svibnja održana Uvodna konferencija na kojoj je predstavljen projekt i održan partnerski sastanak 1.
 • Dana 26. Svibnja održana Edukacija modul br. 1., Zakonodavni i pravni okvir djelovanja OCD-ova – dan 1.
 • Dana 27. Svibnja održana Edukacija modul br. 1., Zakonodavni i pravni okvir djelovanja OCD-ova – dan 2.
 • Dana 9. Lipnja održana Edukacija modul br. 2., Mogućnosti financiranja za OCD-ove – dan 1.
 • Dana 10. Lipnja održana Edukacija modul br. 2., Mogućnosti financiranja za OCD-ove – dan 2.

Foto galerija

Novosti i događanja u projektu

Projekt sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda