DATUM OBJAVE:

1. Okrugli stol projekta “Inovacija u art dizajnu za društveno poduzetništvo i lokalni razvoj”

U sklopu poziva „Jačanje poslovanja društvenih poduzetnika – faza I“, Udruga Zeleni Osijek kao partner na projektu „Inovacije u art dizajnu za društveno poduzetništvo i lokalni razvoj“ kojemu je nositelj Udruga Arteco Pavletić, organizirala je prvi Okrugli stol  s temom „Širenja koncepta društvenog poduzetništva“ dana 21.11.2022. u Okučanima. 

Recesija i financijska kriza koja je 2008. godine pogodila tržište Europske Unije i šire naglasila je potrebu za promišljanjem drugačijih modela gospodarskog razvoja. Upravo zbog toga, društvena poduzeća globalno su prepoznata kao inovativne organizacije koje pronalaze adekvatna rješenja za različite društvene probleme i potrebe. Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) definira društveno poduzetništvo kao poduzetništvo koje teži pružanju inovativnih rješenja postojećih društvenih problema te zbog toga razloga često idu ruku pod ruku s procesima društvenih inovacija usmjerenih unaprjeđenju života ljudi kroz promoviranje društvenih promjena uz primjenu načela zaštite okoliša. 

Za okrugli stol, uz moderatora, zaposlenika Udruge Zeleni Osijek,  sudjelovala su 3 različita govornika koji su izlagali sudionicima i publici o definicijama društvenog poduzetništva, mogućnostima koje nudi društveno poduzetništvo, te o prilikama i snagama društvenog poduzeća, a isto tako o slabostima i prijetnjama istog. Nakon toga slijedila je izmjena znanja, mišljenja, stajališta i različitih iskustava od strane sudionika s pravom postavljanja pitanja za svakog člana publike kojemu se na adekvatan način dao odgovor. 

Udruga Zeleni Osijek je „primjer dobre prakse“ društvenog poduzeća koja educira Udrugu Arteco Pavletić koja je transformirala svoje poslovanje udruge u društveno poduzeće, te tako  postala prvi društveni poduzetnik u Brodsko-posavskoj županiji. Brodsko-posavska županija ima indeks razvijenosti ispod prosjeka Republike Hrvatske, a najslabije razvijenija je Općina Okučani na području Županije, te je kao takva idealno mjesto za provođenje okruglog stola s tematikom širenja koncepta društvenog poduzeća koja su usmjerena na lokalni rast i razvoj, a isto tako doprinosi društvenoj koheziji, borbi protiv siromaštva i potiče zapošljavanje, kreiranje novih proizvoda, vrednovanju baštine i bioraznolikosti te unaprjeđenje kvalitete života pojedinca i cijele lokalne zajednice. 

Publika je, kroz neformalno obrazovanje,  dobila mogućnost edukacije o novim mogućnostima koje nudi društveno poduzetništvo. Isto tako je poslušala raspravu u kojoj su se izmjenjivati različita stajališta i znanja, te itekako bitna iskustva zaposlenika Udruge Arteco Pavletić koji su predstavili prednosti, nove mogućnosti i napredak poslovanja Udruge koji je postignut usvajanjem društveno-poduzetničkih načela. 

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email