Početak edukacije o menadžmentu kriznog volontiranja

U sklopu aktivnosti Organiziranje volonterskih aktivnosti, menadžment i upravljanje volonterima te uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj kriznog volontiranja na lokalnoj razini započinje edukacija Menadžment kriznog volontiranja. Edukaciju provodi Udruga mladih Feniks iz Oroslavlja koja je i sama partner na projektu „Jačanje kapaciteta za osnaživanje lokalne zajednice“. Udruga mladih Feniks osnovana je 2007. godine […]

Početak edukacije o informatičkoj pismenosti

Connect IT udruga za razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija iz Slavonskog Broda održat će set edukacija o informatičkoj pismenosti (MS Office, iCloud) u sklopu provedbe projekta „Jačanje kapaciteta za osnaživanje lokalne zajednice“. Istoimena udruga je i partner na projektu uz Udrugu gluhih i nagluhih nova Gradiška i Udrugu mladih Feniks iz Oroslavlja te nositelja projekta Udruge Arteco […]

Održan prvi i drugi modul projekta “Jačanje kapaciteta za osnaživanje lokalne zajednice”

U sklopu provedbe projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda „Jačanje kapaciteta za osnaživanje lokalne zajednice“, Arteco i partneri projekta: Udruga mladih Feniks, Udruga gluhih i nagluhih Nova Gradiška i Connect It su sudjelovali u aktivnosti organiziranja izobrazbe predstavnika organizacija civilnoga društva u području financijskog upravljanja i prikupljanja sredstava te zakonodavnog okvira za djelovanje organizacija civilnoga […]